(0352) 222 72 27

 

  

 

       Güncel Emtia Listesi

 

  

 

       Patent ve Faydalı Modellerin Korunması Hakkında KHK

 

 

  

 

 

       Coğrafi İşaret Kanunu

 

 

  

 

 

       Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

  

 

       Entegre Devre Topografyalarına İlişkin Kanun

 

 

  

 

 

       Entegre Devre Topografyalarına İlişkin Yönetmelik

 

  

 

       Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

 

  

 

 

       Markaların Korunması Hakkında Kanun - Kanun Tasarısı (TASLAK)

 

 

  

 

 

       Markalar Kanunu - Madde Gerekceleri (TASLAK)

 

  

 

       Patent Ve Faydalı Model Kanunu (TASLAK)

 

 

  

 

 

       Patent Ve Faydalı Model Kanunu Gerekçesi Genel Gerekçe (TASLAK)